ConveySystem pro efektivní vedení spisu

Po založení klienta jedním kliknutím vytvoříte případ. Ty můžete členit do portfolií, nastavit k nim oprávnění jednotlivým uživatelům systému a přidat soubory i další informace, které potřebujete u případu zaznamenat. 

Spisové značky u každého případu ConveySystem pravidelně kontroluje v aplikaci InfoJednání a InfoSoud na portálu Justice.cz a informuje uživatele o všech změnách. Podle spisové značky také do případu automaticky vloží hlavičku došlé datové zprávy z ISDS a nabídne ji k doručení.

Členění položek v systému umožňuje i správný návrh účtování, ve kterém máte zároveň přehled o všech aktivitách kanceláře. Vytváření a sledování úkolů pro osoby zúčastněné v konkrétních případech můžete přiřazovat nejen k úkonům a jednoduchým poznámkám, ale i k dalším typům položek, kdy naplánovanou schůzku vidíte v kalendáři, propojíte k ní hotovostní výdaje rovnou s možností automatické přefakturace klientovi.

Statistiky

Silným nástrojem pro práci s daty v systému je samostatný modul Statistiky. Jednoduše lze analyzovat celá portfolia pohledávek, sledovat efektivitu jednotlivých členů kanceláře, ekonomický přehled nad náklady a výnosy kanceláře i připravit podklady pro fakturaci. Všechny data lze ze statistik exportovat do formátu Microsoft Excel a dále s nimi pracovat. Statistiky v Convey Systemu tvoří samostatnou sekci a umožňují s pomocí velmi specifického vyhledávání a filtrování zobrazovat užitečné informace, mezi které patří přehled plateb a hlaviček pohledávek, přehled úkolů uživatelů a jejich plnění, přehled vykázané práce za jednotlivé zaměstnance a náklady nebo výnosy s ní spojené. Dále přehled výnosů a nákladů za celou kancelář.

Spisová služba

 • Elektronická kniha pošty včetně tiskových sestav pro papírovou verzi knihy došlé pošty.
 • Hromadné zpracování a tisk datových zpráv (včetně příloh).
 • Jednoduché zpracování i odesílání zpráv z různých datových schránek podle oprávnění uživatele.
 • Informace o odesílateli a spisové značce příchozí datové zprávy při "dodání", před samotným "doručením".
 • Možnost napojení do datových schránek klientů pomocí digitálního certifikátu.
 • Bez omezení počtu spravovaných datových schránek.
 • Zpřístupnění obsahu a příloh datových zpráv po doručení (uživatelům s odpovídajícím oprávněním).
 • Možnost doručení stažené datové zprávy ve formátu ZFO, XML i po jednotlivých přílohách.
 • Šifrování přenosu dat elektronickým certifikátem.
 • Zobrazení termínu platnosti elektronických dokumentů (podle podpisu odesílatele nebo časových razítek).
 • Napojení mailové schránky pro zařazení agendy do spisové služby z emailového účtu.

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.