StoryLoop

Intuitivní rozhraní ve stylu poštovního klienta umožňuje jednoduše zpracovávat došlou korespondenci z ISDS, včetně vedení spisové služby s možnostmi souhrnného tisku sestav s výhodou vlastního archivu všech datových zpráv, bez potřeby objednání datového trezoru ISDS.

ISDS

S právem pouze pro zjištění informací z hlavičky, před samotným dodáním zprávy a stažením samotné zprávy pod uživatelem s plným oprávněním, umožňuje efektivně spravovat termíny převzetí dokumentů.

Pravidla

Jednoduchým nastavením pravidel na shodu v datové zprávě (v čísle jednacím, podle odesílatele a podobně) umožňuje nastavení pravidel efektivní distribuci dokumentů ke správným osobám, včetně exportu dat pro automatizované zpracování systémy třetích stran.

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.