Posouváme hranice a rušíme bariéry


Projektové řízení projektů v oblasti inovací od výroby, po servis koncovým uživatelům.

Pojmenujeme situaci a umíme inspirovat okolí k novým nápadům i řešením.

Chcete spolupracovat na novém projektu a nebo jde zatím jen o nápad? Napište nám.

Díky zkušenostem pomáháme našim klientům posouvat hranice mnohem jednodušeji, než si dokázali představit.

Zkuste.

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.