Evymo s.r.o.

Společnost Evymo s.r.o. propojuje své obchodní partnery a synergicky propojuje aktivity spolupracujících firem a institucí s pomocí IT (nástroji na podporu podnikání, inovací a konzultačními službami v oblasti informačních technologií). 

Jsme partner při návrhu, vývoji a provozu webových informačních systémů a aplikací, které jsou postavené na open-source technologiích. 

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.