Eda pro gastroprovozy

 • vytvoříte obědové menu
 • upravíte standartní nabídku (jídelní, nápojový lístek...). 
 • denní menu vč. loga a vlastního textu lze exportovat do PDF
 • rozesílání mailem i výtisk menu pro použití na stolech
 • moderní internetové stránky pro gastroprovozy

Objednání rozvozu

 • objednání klientů přes internet i s rozvozem
 • tisk daňových dokladů
 • automatické předání objednávky mailem (nebo placenou SMS)
 • výpočet ceny dopravy podle vzdálenosti.

Polotovary a kalkulace

 • automatická aktualizace všech položek
 • rychlý přehled o cenách polotovarů i celých jídel
 • přehled o maržích při každé změně nákupních cen

Společnost Evymo s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194373, IČ: 243 08 617, DIČ: CZ24308617, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného Singularis Private Trust, svěřenský fond, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Jsme plátci DPH. Bankovní spojení Fio Banka a.s., číslo účtu 2800266893/2010.